http://mundosemmiseria.org/rubrique/languages?language=tl pt-pt Ibilang nyo rin ako! http://mundosemmiseria.org/node/3079 <p><a href="http://mundosemmiseria.org/node/3079" target="_blank">ler mais</a></p> http://mundosemmiseria.org/node/3079#comments Histórias e Documentos Fri, 16 Mar 2007 10:30:30 +0000 3079 at http://mundosemmiseria.org Wakasan ang Kahirapan - Daan Tungo sa Kapayapaan http://mundosemmiseria.org/node/3080 <p><a href="http://mundosemmiseria.org/node/3080" target="_blank">ler mais</a></p> http://mundosemmiseria.org/node/3080#comments Histórias e Documentos Fri, 16 Mar 2007 10:22:14 +0000 3080 at http://mundosemmiseria.org Ako’y sumasaksi sa inyo... http://mundosemmiseria.org/node/3081 <p><a href="http://mundosemmiseria.org/node/3081" target="_blank">ler mais</a></p> http://mundosemmiseria.org/node/3081#comments Histórias e Documentos Thu, 01 Mar 2007 15:28:51 +0000 3081 at http://mundosemmiseria.org